Doktoritöö kaitsmine: Anna-Liisa Kubo

Tagasi

Tallinna Tehnikaülikooli ja KBFI keskkonnatoksikoloogia labori doktorant Anna-Liisa Kubo kaitseb oma doktoritööd 24. mail 2019 algusega kell 13:00 TTÜ Loodusteaduste majas, ruum SCI-109 (Akadeemia tee 15, Tallinn).

Doktoritöö pealkiri: “Toxicological Profiling of Copper Oxide and Silver Nanoparticles and Polyoxometalate Ionic Liquids with Medically Relevant Bacteria and Mammalian Cells in vitro” (“Vaskoksiidi ja hõbeda nanoosakeste ning polüoksometalaat-ioonvedelike toksilisuse uuringud meditsiiniliselt oluliste bakterite ja imetajarakkudega in vitro”)

Doktoritöö juhendajad on dr Olesja Bondarenko (KBFI) ja  dr Anne Kahru (KBFI).  Doktoritöö on tehtud KBFI keskkonnatoksikoloogia laboris.

Oponendid: prof Richard Handy (Plymouth´i Ülikool, Suurbritannia) ja dr Karin Kogermann (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud TTÜ raamatukogu digikogus:
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12073

Kontaktinfo