Doktoritöö kaitsmine: Aleksander Klepinin

Tagasi

20. juunil kaitses oma doktoritöö KBFI keemilise bioloogia laboratooriumi doktorant Aleksander Klepinin (Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli ning Keemia ja geenitehnoloogia õppekava).
Doktoritöö pealkirjaks oli: “Interplay between Creatine Kinase and Adenylate Kinase Networks in Health and Disease” (“Kreatiinkinaasi ja adenülaatkinaasi energiaülekande võrgustike vaheline koosmõju normis ja patoloogias”). Töö eesmärk oli läbi viia mitokondri fluksoomika analüüs ja selgitada välja, millised muutused AK ja CK energiaülekande võrgustike vastasmõjus toovad kaasa neuroblastoomi, jämesoole- ning rinnavähi tekke.
Juhendajad: juhtivteadur Tuuli Käämbre (KBFI) ja dr Anu Planken (PERH)
Oponendid olid dr Emirhan Nemutlu (Hacettepe Ülikool, Türgi) ja professor Allen Kaasik (Tartu Ülikool, Eesti)
Doktoritöö on avaldatud TTÜ raamatukogu digikogus: https://digi.lib.ttu.ee/i/?9963

Kontaktinfo