Doktoritöö kaitsmine 20. mail 2014

Tagasi

20. mail kell 11:00 toimub TTÜ IV õppehoone ruumis 307 (Ehitajate tee 5) Aleksandr Käkineni doktoritöö “The Role of Physico-chemical Properties and Test Environment on Biological Effects of Copper and Silver Nanoparticles” kaitsmine.

Sünteetilised nanoosakesed leiavad tänapäeval üha rohkem kasutust tarbekaupades,
näiteks kosmeetikas, desinfitseerimisvahendites; neile on leitud rakendusi meditsiinis, masinaehituses jne. Nanoteadus areneb kiiresti ja nanoosakesi toodetakse juba tööstuslikes mahtudes. Kasvav tootmine suurendab nanomaterjalide keskkonda sattumise võimalust, kuid suhteliselt vähe on teada nanoosakeste mõjust elukeskkonnale.
Antud doktoritöös uuriti vaskoksiidi ja hõbeda nanoosakeste toksilisuse mehhanisme. Hinnati nanoosakeste füüsikalis-keemilisi omadusi ja katsekeskkonna mõju metallidele. Samuti uuriti nanoosakeste koostoimeid mikroorganismidega
ja bioloogiliselt oluliste molekulidega – ensüümidega.

Doktoritöö juhendajateks on juhtivteadur Anne Kahru (KBFI) ja juhtivteadur Rein Kuusik (TTÜ).

Oponendid on Dr. Anita Jemec (Ljubljana Ülikool, Sloveenia) ning
Dr. Vambola Kisand (Tartu Ülikool)

Kontaktinfo