Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized

IT administraatori tööpakkumine

KBFI poolt hallatavas Eesti CMS Tier-2 arvutuskeskuses on tekkinud vajadus lisa tööjõu järele. 

 

KBFI arvutuskeskus koosneb hetkel ca 200 serverist ~6600 arvutustuuma ja 2.7PB andmemassiiviga ja 10GbE võrgulahendusega.  Tarkvara poolel on kasutusel:

Teaduspilve teenused ja kesksed andmelaod:
OpenStack, Ceph, Hadoop

Monitooring ja logihaldus:
Zabbix ja ELK

Veebiteenused ja koormusjaoturid:
Nginx, Apache ,Keepalived, Haproxy, Git, Squid

GRID teenused:
Slurm, GridFTP, BDII, ARC-CE, Bestman2, Perfsonar, XRootD

Muud kesksed ja tugiteenused
MariaDB, Cobbler, LDAP, DHCP, DNS, Ansible

Virtualiseerimine ja konteinerlahendused:
KVM, LXC, Singularity

 

Pakume:

* paljude linux’i (põhiliselt Centos) serverite haldust

* huvitavaid projekte

 

Kandidaadilt eeldame vähemalt:

* elementaarseid Linuxi administreerimise oskuseid

* arusaama võrgu infrastruktuurist ja teab mis on vlan

* elementaarseid riistvaralisi teadmisi

* tahet ja soovi suhelda kohalike kasutajatega ja koostööpartneritega

* eesti ja inglise keele oskus sõnas ja kirjas

 

Töö asukoht on Akadeemia tee 23, Tallinn

Sooviavaldused saata grid@kbfi.ee aadressile.

Tööpakkumine kehtib kuni koha täitmiseni.

Olesja Bondarenko märgiti ära silmapaistvate Eesti naiste nimekirjas

Uudisteportaal Estonian World avalikustas naistepäeva puhul nimekirja 12 silmapaistvast Eesti naisest. Teadlasi esindas selles nimekirjas KBFI Keskkonnatoksikoloogia Laboratooriumi teadur Olesja Bondarenko.

Uudislugu on leitav siin.

Anne Kahru ja Els Heinsalu lisati naistippteadlaste andmebaasi AcademiaNet

Alates 22. veebruarist on KBFI keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhtivteadur Anne Kahru ja KBFI kõrge energia ja arvutusfüüsika laboratooriumi  vanemteadur Els Heinsalu esindatud üle-euroopalises portaalis AcademiaNet, mis koondab üle 2500 naisteadlase. Kokku on AcademiaNet võrgustikus 16 Eesti naisteadlast.

Rohkem infot siin.

Kaitstud doktoritöö: Andre Koit

31.01.2018 kaitses TTÜs KBFI bioenergeetika laboratooriumi doktorant Andre Koit doktoritöö teemal “Malignant transformation causes respiratory rearrangements in colorectal and breast cancers ”. Doktoritöös käsitleti vähirakkude bioenergeetika eripärasid, mis on seotud kasvajate erineva agressiivsuse ja ravivastusega. Töös uuriti rinna ja soolevähi patsientide operatsioonijärgset materjali ning võrdluskatsed teostati rakukultuuridel. Eksperimentaalne osa põhineb kaasaegsetel süsteemibioenergeetika, biofüüsika ja biokeemia alastel uurimismeetoditel.
Saadud tulemused näitavad, et rakukultuuridel ja kliinilisel materjalil saadud tulemused võivad olla erinevad ning loovad võimaluse leida potentsiaalseid prognostilisi markereid.
Doktoritöö juhendajateks olid KBFI bioenergeetika labori juhtivteadur dr Tuuli Käämbre ja PERHi onkoloogia-ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Vahur Valvere.
Oponeerisid dr Eric Dufour Tampere Ülikooli Biomeditsiinitehnoloogia Instituudist ja dr Maili Jakobson Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini Instituudist.