Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized

Doktori, magistri ja bakalaureusetööd

Doktoritööd

Andre Koit, 2018. Malignant Transformation Causes Rearrangement of Energy Metabolism in Colorectal and Breast Cancers. Kartsinogenees toob kaasa energiametabolismi ümberkorralduse jämesoole‐ ja rinnakasvajates. Juhendajad Tuuli Käämbre ja Vahur Valvere, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja biotehnoloogia instituut.

Andrus Kaldma, 2017. Metabolic Remodeling of Human Colorectal Cancer: Alterations in Energy Fluxes. Soolevähi metaboolne remodelleerimine: muutused energiavoogudes. Juhendajad Tuuli Käämbre ja Natalja Timohhina, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja biotehnoloogia instituut.

Minna Varikmaa, 2013. Lihasrakkude mitokondriaalse hingamise regulatsiooni struktuursed ja funktsionaalsed uuringud. Juhendajad Valdur Saks, Madis Metsis. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Integreeritud süsteemide bioloogia keskus.

Kersti Tepp, 2011. Molekulaarne süsteemibioenergeetika: südamerakkude struktuuri ja funktsiooni vaheliste suhete kvantitatiivne analüüs. Juhendajad Valdur Saks, Raivo Vilu. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool.

Natalja Timohhina, 2011. Südamerakkude molekulaarne süsteemne bioenergeetika: Mitokondriaalne Interaktosoom. Juhendajad Valdur Saks, Tuuli Käämbre. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.

Tiia Anmann, 2007. Integreeritud ja organiseeritud bioenergeetilised süsteemid südame-ja ajurakkudes. Juhendajad Raivo Vilu, Valdur Saks. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut.

Tuuli Käämbre, 2004. Rakusisene energeetiline ühik: struktuursed ja funktsionaalsed aspektid. Juhendajad Enn Seppet, Valdur Saks. Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patofüsioloogia õppetool.

Toomas Tiivel, 2002. Mitokondri välismembraani roll normaalse ja skeletilihase rakkude hingamisregulatsioonis in vivo. (Étude contrôle de la respiration mitochondrial des cellules musculaires-rôle de la membrane externe). Juhendajad Valdur Saks, André Rossi, Enn Seppet. Tallinna Tehnikaülikool, Joseph Fourier Ülikool (Grenoble, Prantsusmaa).

Magistritööd

Aleksandr Klepinin, 2014. Mitokondriaalse metabolismi võrdlev analüüs diferentseeritud ja diferentseerimata neuroblastoomi rakkudes . Juhendajad Tuuli Käämbre, Igor Ševtšuk. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut.

Aia Simm, 2011. Närvirakkude võrdlev bioenergeetika. Juhendajad Tuuli Käämbre, Tiit Land. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.
Tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil terviseuuringute valdkonnas magistritööde astmes.

Merle Saaremäe, 2010. Beeta-tubuliini isovormide ekspressioon ja roll mitokondri välismembraani läbitavuse regulatsioonis. Juhendajad Tuuli Käämbre, Sirje Rüütel Boudinot. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut.
I preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil terviseuuringute valdkonnas magistritööde astmes.

Bakalaureusetööd

Maari Tamm, 2013. Neuro-2a rakkude bioenergeetilise profiili määramine. Juhendajad Kersti Tepp, Natalja Timohhina. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.

Ott Kaljula, 2013. Metaboolsete parameetrite määramine kolorektaalvähi kliinilistes proovides. Juhendajad Kersti Tepp, Natalja Timohhina. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.

Tuuli Tamm, 2009. Mitokondriaalse hingamise regulatsioon südamerakkudes in vivo. Juhendaja Tuuli Käämbre. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.

Aia Simm, 2008. Kardiomüotsüütide saamise uus metoodika. Juhendaja Tuuli Käämbre. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.

Priit Hani, 2007. Kreatiinkinaasi funktsioon südamelihase rakus, rakusiseses energeetilises üksuses. Juhendaja Tuuli Käämbre. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.