Kategooria

Uurimisprojektid

ETF uurimisprojektid:

1. Hüübimisprotsessi mõjutavad seriinproteinaasid. ETF 4228; 01.01.2000-31.12.2003 (Ene Siigur).
2. Kalmoduliin-peptiid interaktsioonide mõõtmine ja modelleerimine. ETF 4922; 01.01.2001-31.12.2004 (Tõnu Kesvatera).
3. Hemostaasi angiogeneesi ja apoptoosi mõjutavad valgud viperiidsetest mürkidest. ETF 5554; 01.01.2003-31.12.2006 (Jüri Siigur).
4. L-Aminohapete oksüdaas. Eraldamine, primaarne struktuur ja interaktsioonid rakkudega. ETF 5938; 01.01.2004 – 31.12.2007 (Ene Siigur).
5. Biomeditsiiniliselt olulised valgud ja peptiidid madude mürkidestl . ETF 7251; 01.01.2007-31.12.2010 (Jüri Siigur)
6. Valk-valk interaktsioonid maomürgi närvi kasvu faktoriga. ETF 7694; 01.01.2008-31.12.2011 (Ene Siigur)
7. Maomürkide valgud ja peptiidid kui bioloogiliste protsesside modulaatorid. ETF 8899; 01.01.2011-31.12.3014 (Jüri Siigur)
8. Maomürkide nukleaasid, nukleotidaasid ja fosfataasid. Struktuuri ja funktsiooni vahelised seosed. ETF9458, 1.01.2012 -31.12.2015 (Ene Siigur)

Kontaktinfo