Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia sai Elmo Tempel

Tagasi

Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia sai KBFI teoreetilise- ja astroosakestefüüsika töörühma järeldoktor Elmo Tempel. Tema peamisteks uurimisteemadeks on universumi 17struktuuri ja tumeaine uuringud.
Vaata lisaks: Postimehe artikkel.

Kontaktinfo