KBFI-s on aastail 2016-2023 kaks teaduse tippkeskust

Tagasi

Tegevuse „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” taotlusvooru raames esitatud ning vastavaks tunnistatud taotlusi hindas tegevuse hindamiskomisjon, kes tegi rakendusüksusele 04.02.2016 ettepaneku rahastada kokku 9 (üheksat) projekti neljas valdkonnas. KBFI poolt või KBFI osalusega esitatud neljast taotlusest osutusid edukaks kaks ning aastail 2016-2023 töötavad KBFI koordineerimisel teaduse tippkeskused: TK133 “Tume universum”, vastutav täitja Martti Raidal ja TK134 EQUITANT “Kontrollitud korrastatus kvant- ja nanomaterjalides“, vastutav täitja Urmas Nagel.

Kontaktinfo