Lõppenud projektid

Väiksemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT23-1 raames
Vastutav täitja: Tuuli Käämbre
Kestvus: 01.01.2014-31.10.2015

Annotatsioon… Loe veel

 

Vähirakkude bioenergeetilise profiili määramine diagnostikas ja ravis
Vastutav täitja: Prof. Valdur Saks
Kestvus: 01.04.2012-31.08.2015

Annotatsioon. Bioenergeetilised muutused vähirakkudes on viimastel aastatel maailmas väga aktuaalne teema. On ammu teada, et vähirakke iseloomustab just nende ebanormaalne energiametabolism. Paljude vähitüüpide korral toimub rakkudes metaboolne nihe oksüdatiivselt fosforüülimiselt glükolüüsi suunas(Warburgi effekt), kusjuures aeroobsetes tingimustes toodetakse suurel hulgal lakatati. Brandi andmetel kaitseb rakkude kõrge glükolüütilisusega fenotüüp prolifereeruvaid rakke oksüdatiivse stressi eest. On andmeid, et oksüdatiivse fosforüülimise staatust on võimalik kasutada kasvaja pahaloomulisuse hindamisel: väga agressiivsete kasvajate korral on rakkudes mitokondrite aktiivsus allareguleeritud… Loe veel

 

Vähirakkude bioenergeetilise profiili määramine diagnostikas ja ravis
Vastutav täitja: Tuuli Käämbre
Kestvus: 01.01.2012-31.12.2015

Annotatsioon. Kuni tänaseni pole rakkude maligniseerumisel asetleidvad energiametabolismi muutuste põhjused selged, ei teata täpselt, miks omavahel hästi koordineeritud rakuenergeetika võrgustik muutub primitiivseks glükolüütiliseks energiametabolismiks. Meie eelnevates uuringutes on selgelt näidatud, kuivõrd otsustavat rolli mängib selles regulatsioonis mitokondriaalne interaktosoom (MI)-superkompleks, mis sisaldab ATP Süntasoomi, mitokondriaalset kreatiinkinaasi, välismembraani pinge-tundlikku anioon kanalit (VDAC) ja tubuliini beta-2. Hiljuti avastati, et MI koostis vähirakkudes on muutunud, moodustades ATP süntasoom-VDAC-heksokinaas 2 superkompleksi; sellise kompleksi olemasolu võimaldab osaliselt mõista Warburgi efekti esinemist nendes rakkudes… Loe veel

 

KBFI bioloogiapoole teadusaparatuuri kaasajastamine: biofüüsika
Vastutav täitja: Tuuli Käämbre
Kestvus: 01.01.2011-31.08.2015

Annotatsioon… Loe veel

Raku energiaühikute moodustamine dünaamika tüvirakkude differentseerumise protsessis lihasrakkudes ja nende degradatsioon vananemise käigus
Vastutav täitja: Prof. Valdur Saks
Kestvus: 01.01.2009-31.12.2012

Annotatsioon. Oksüdatiivsete lihasrakkude mitokondrid moodustavad funktsionaalseid ühikuid müofibrillide ja sarkoplasmaatilise retiikulumiga. Need rakusisesed energeetilised ühikud (RSEÜ) on lihasrakkude energiametabolismi põhiüksusteks, kindlustades nende komplekside sisese energiavahetuse mitokondrite ja ATPaaside vahel multiensüümsete energiaülekandevõrkude kaudu… Loe veel

Integreeritud energeetilise metabolismi regulatsioonimehhanismid lihasrakkudes
Vastutav täitja: Prof. Valdur Saks
Kestvus: 01.01.2008-31.12.2013

Annotatsioon. Käesoleva projekti eesmärgiks on uurida kvantitatiivselt südame ja skeletilihaste integreeritud energiametabolismi ja selle rolli südamehaiguste patogeneesis kasutades selleks uut suunda teaduses-Molekulaarset Süsteemset Bioenergeetikat… Loe veel

Energeetilise metabolismi kompartmentaliseeritud süsteemid ja nende häired südame-, maoepiteeli- ja ajarakkudes
Vastutav täitja: Enn Seppet
Kestvus: 01.01.2007-31.12.2010

Annotatsioon. Eelnev uurimistöö on näidanud, et kardiomüotsüütides on mitokondrid, ATPaasid, kreatiinkinaasid (CK) ja adenülaatkinaasid (AK) koos adeniinnukleotiididega kompartmenteeritud funktsionaalsetesse kompleksidesse e. energeetilistesse üksustesse (EÜ), mis kujutavad endist energeetilise metabolismi organisatsiooni põhimooduleid. Käesolev projekt testib võimalust, et EÜ-dega analoogsed kompleksid eksisteerivad ka teistes kõrge energiatarbimisega kudedes nagu maoepiteel ja ajukude, ning võrdleb rakuenergeetika süsteemide häireid kui erinevaid haigusi põhjustavaid patofüsioloogilisi mehhanisme eri kudedes… Loe veel

Kompartmentaliseeritud energia transpordi võrgud kardiomüotsüütides ja eelkohastumise mehhanismid
Vastutav täitja: Valdur Saks
Kestvus: 01.01.2005-31.12.2008

Annotatsioon. Viimasel ajal meie laboratooriumides tehtud uurimistöö tulemusel on selgunud, et mitokondrite ja tsütoskeleti valkude vaheliste tihedate interaktsioonide tõttu moodustavad oksüdatiivsetes lihasrakkudes ka müofibrille ja sarkoplasmaatilist retiikulumi hõlmavad funktsionaalsed kompleksid… Loe veel

Mitokondrite ja ATPaaside integratsiooni ja regulatsiooni mehhanismid normaalses oksüdatiivses lihasrakus
Vastutav täitja: Prof. Valdur Saks
Kestvus: 01.01.2003-31.12.2007

Annotatsioon. Eelmise sihtfinantseeritava projekti tulemusena oleme esitanud uue kontseptsiooni, mis kirjeldab lihasraku energeetilise metabolismi supramolekulaarset organisatsiooni rakusiseseid energeetilisi üksuseid (EÜ), mis eksisteerivad oksüdatiivsetes lihasrakkudes ja kujutavad endist mitokondrite ja sarkomeeride ning sarkoplasmaatilise retiikulumi ATPaaside funktsionaalseid komplekse… Loe veel

Mitokondrite ja ATPaaside funktsionaalsed kompleksid kui energeetilise metabolismi põhiüksused oksüdatiivsetes lihasrakkudes
Vastutav täitja: Enn Seppet
Kestvus: 01.01.2003-31.12.2006

Annotatsioon. Eelmise ETF grandi (Nr. 3637) tulemuste põhjal esitasime uue hüpoteesi, et oksüdatiivsetes lihasrakkudes eksisteerivad rakusisesed mitokondrite ja ATPaaside kompleksid (energeetilised üksused – EÜd), mis kindlustavad efektiivse energia ülekande ja tagasiside nimetatud struktuuride vahel… Loe veel

Kontaktinfo