Doktoritöö kaitsmine: Grigory Vasiliev

Tagasi

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli ning Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Grigory Vasiliev kaitses reedel, 25.augustil Tallinna Tehnikaülikoolis oma doktoritööd „Synergistic Mechanisms and Toxicity Profiles of Silver and Copper Nanoparticles for the Development of Novel Antimicrobial Materials” („Vase ja hõbeda nanoosakeste sünergilise koosmõju mehhanismid ja rakendamine uute antimikroobsete materjalide arendamiseks “).

Juhendaja: Olesja Bondarenko, vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Keskkonnatoksikoloogia laboratoorium

Oponendid: Vilma Petrikaite, professor, Leedu Terviseteaduste Ülikool ja Kai Künnis-Beres, juhtivspetsialist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Haljastus- ja keskkonnaosakond

Doktoritöö on avaldatud Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogus.

Kontaktinfo