Doktoritöö kaitsmine: Egle Rebane-Klemm

Tagasi

KBFI bioloogilise keemia labori, TTÜ Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli ning Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Egle Rebane-Klemm kaitses teisipäeval, 22.augustil Tallinna Tehnikaülikoolis oma doktoritööd „Metabolic Alteration in Colorectal Polyps and their Role in Carcinogenesis“ („Metaboolsed muutused jämesoole polüüpides ja nende roll vähi tekkes “).

Juhendaja: Tuuli Käämbre, vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Oponendid: Vilmante Borutaite – Leedu Terviseteaduste Ülikooli professor (Professor, Lithuanian University of Health Sciences) ja Kairit Joost – Ida Tallinna Keskhaigla geneetik.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Kontaktinfo